AGTES NEW Batch 2

a. Menerangkan bahaya bekerja di dalam ruang terhad; b. Menyatakan langkah-langkah mencegah am yang perlu dipatuhi apabila memasuki atau bekerja di dalam ruang terhad; c. Menerangkan cara penggunaan perkakas yang betul seperti abah-abah keselamatan, win, tripod, tali...

AESP REFRESHER BATCH 3

a. Menerangkan bahaya bekerja di dalam ruang terhad; b. Menyatakan langkah-langkah mencegah am yang perlu dipatuhi apabila memasuki atau bekerja di dalam ruang terhad; c. Menerangkan cara penggunaan perkakas yang betul seperti abah-abah keselamatan, win, tripod, tali...

AGTES NEW Batch 1

a. Menerangkan bahaya bekerja di dalam ruang terhad; b. Menyatakan langkah-langkah mencegah am yang perlu dipatuhi apabila memasuki atau bekerja di dalam ruang terhad; c. Menerangkan cara penggunaan perkakas yang betul seperti abah-abah keselamatan, win, tripod, tali...

Bengkel Admin FB TNBJ

1.Mewujudkan kesedaran tentang pengurusan dan status pencapaian terkini FB TNBJ bersesuaian dengan misi dan visi syarikat. 2.Melaksanakan latihan secara praktikal merentasi kerja harian biasa dengan modul-modul kreatif seperti fotografi dan videografi menggunakan...

AESP REFRESHER BATCH 2

a. Menerangkan bahaya bekerja di dalam ruang terhad; b. Menyatakan langkah-langkah mencegah am yang perlu dipatuhi apabila memasuki atau bekerja di dalam ruang terhad; c. Menerangkan cara penggunaan perkakas yang betul seperti abah-abah keselamatan, win, tripod, tali...

AESP REFRESHER BATCH 1

a. Menerangkan bahaya bekerja di dalam ruang terhad; b. Menyatakan langkah-langkah mencegah am yang perlu dipatuhi apabila memasuki atau bekerja di dalam ruang terhad; c. Menerangkan cara penggunaan perkakas yang betul seperti abah-abah keselamatan, win, tripod, tali...

HIRADC & SWP REVIEW FOR GF1 2021

1. Mengenalpasti perubahan HIRADC yang perlu dilakukan berdasarkan perubahan proses, sistem di kawasan kerja masing-masing; 2. Mengemaskini HIRADC database bagi setiap seksyen di GF1; 3. Memenuhi keperluan akta KKP 1994 bawah seksyen penaksiran risiko...