AESP REFRESHER BATCH 2

a. Menerangkan bahaya bekerja di dalam ruang terhad; b. Menyatakan langkah-langkah mencegah am yang perlu dipatuhi apabila memasuki atau bekerja di dalam ruang terhad; c. Menerangkan cara penggunaan perkakas yang betul seperti abah-abah keselamatan, win, tripod, tali...

AESP REFRESHER BATCH 1

a. Menerangkan bahaya bekerja di dalam ruang terhad; b. Menyatakan langkah-langkah mencegah am yang perlu dipatuhi apabila memasuki atau bekerja di dalam ruang terhad; c. Menerangkan cara penggunaan perkakas yang betul seperti abah-abah keselamatan, win, tripod, tali...

HIRADC & SWP REVIEW FOR GF1 2021

1. Mengenalpasti perubahan HIRADC yang perlu dilakukan berdasarkan perubahan proses, sistem di kawasan kerja masing-masing; 2. Mengemaskini HIRADC database bagi setiap seksyen di GF1; 3. Memenuhi keperluan akta KKP 1994 bawah seksyen penaksiran risiko...